kibet-shop.ru

: 2017
09-Apr-2017 00:01 MSK

[ ] [ ] [URL] [ ] [ ] [] [ ] [] [] []

2017
2520091
2163804
490983
51942
215320902
27430
URL 388856
17410
1
5069
. Max
11667 52448
280010 377616
240422 341390
54553 106346
Sites per Day 3047 5048
5771 7689
() 23924545 35368368
200 - OK 85.86% 2163804
206 - Partial Content 0.12% 2999
301 - Moved Permanently 0.62% 15624
302 - Found 5.23% 131919
304 - Not Modified 3.48% 87582
403 - Forbidden 1.55% 38946
404 - Not Found 3.14% 79217

     2017

2017
1 284668 11.30% 245934 11.37% 58393 11.89% 6531 12.57% 4639 16.91% 25431229 11.81%
2 294113 11.67% 264543 12.23% 92201 18.78% 6921 13.32% 4607 16.80% 23972460 11.13%
3 373037 14.80% 278180 12.86% 75449 15.37% 5138 9.89% 4886 17.81% 27595631 12.82%
4 259870 10.31% 223580 10.33% 53426 10.88% 6909 13.30% 4865 17.74% 20533658 9.54%
5 377616 14.98% 318518 14.72% 106346 21.66% 7689 14.80% 4886 17.81% 31105717 14.45%
6 289121 11.47% 255342 11.80% 37725 7.68% 5414 10.42% 4855 17.70% 25758720 11.96%
7 375235 14.89% 341390 15.78% 33165 6.75% 7209 13.88% 5048 18.40% 35368368 16.43%
8 266228 10.56% 236124 10.91% 34266 6.98% 6379 12.28% 4509 16.44% 25535750 11.86%
9 203 0.01% 193 0.01% 12 0.00% 8 0.02% 16 0.06% 19370 0.01%

     2017

2017
0 7893 71045 2.82% 6722 60498 2.80% 1814 16332 3.33% 674174 6067565 2.82%
1 5385 48467 1.92% 4396 39566 1.83% 1677 15095 3.07% 469042 4221382 1.96%
2 4861 43749 1.74% 3403 30631 1.42% 2033 18304 3.73% 366055 3294499 1.53%
3 7348 66139 2.62% 5498 49489 2.29% 3339 30057 6.12% 654805 5893242 2.74%
4 7429 66862 2.65% 6344 57097 2.64% 1812 16309 3.32% 767445 6907006 3.21%
5 8070 72633 2.88% 6744 60698 2.81% 1767 15903 3.24% 793254 7139286 3.32%
6 7553 67985 2.70% 6824 61422 2.84% 1340 12067 2.46% 796773 7170961 3.33%
7 8668 78016 3.10% 7652 68876 3.18% 1558 14025 2.86% 934693 8412237 3.91%
8 7724 69516 2.76% 6665 59985 2.77% 1353 12179 2.48% 704024 6336214 2.94%
9 9957 89619 3.56% 8654 77894 3.60% 1741 15670 3.19% 847957 7631609 3.54%
10 17874 160868 6.38% 16536 148830 6.88% 1807 16269 3.31% 1829849 16468638 7.65%
11 15891 143021 5.68% 14201 127811 5.91% 3832 34492 7.03% 1318459 11866133 5.51%
12 15450 139058 5.52% 13092 117828 5.45% 3984 35861 7.30% 1132958 10196619 4.74%
13 14818 133369 5.29% 12781 115034 5.32% 3714 33434 6.81% 1125359 10128233 4.70%
14 17848 160632 6.37% 15949 143546 6.63% 4134 37212 7.58% 1430714 12876427 5.98%
15 17008 153073 6.07% 14830 133475 6.17% 3015 27139 5.53% 1378406 12405655 5.76%
16 13909 125182 4.97% 12596 113369 5.24% 2099 18898 3.85% 1139163 10252466 4.76%
17 13577 122201 4.85% 12271 110444 5.10% 1765 15892 3.24% 1178773 10608953 4.93%
18 15925 143332 5.69% 10361 93254 4.31% 1523 13714 2.79% 968931 8720381 4.05%
19 10575 95180 3.78% 9434 84911 3.92% 1449 13041 2.66% 847681 7629131 3.54%
20 10421 93796 3.72% 9283 83555 3.86% 1549 13941 2.84% 910947 8198519 3.81%
21 16371 147347 5.85% 14397 129573 5.99% 2264 20383 4.15% 1499766 13497897 6.27%
22 13822 124406 4.94% 11762 105861 4.89% 2713 24417 4.97% 1157661 10418953 4.84%
23 11621 104595 4.15% 10017 90157 4.17% 2261 20349 4.14% 997655 8978895 4.17%

30 388856 URL
# URL
1 124363 4.93% 3107398 1.44% /catalog/dom_i_interer/
2 53468 2.12% 2582 0.00% /bitrix/components/bitrix/pull.request/ajax.php
3 25177 1.00% 82 0.00% /bitrix/tools/public_session.php
4 16537 0.66% 325 0.00% /bitrix/components/bitrix/catalog.element/ajax.php
5 16208 0.64% 219453 0.10% /login/
6 14134 0.56% 306 0.00% /bitrix/tools/conversion/ajax_counter.php
7 12369 0.49% 499414 0.23% /bitrix/cache/css/s1/kibet/kernel_main/kernel_main.css
8 12134 0.48% 230577 0.11% /bitrix/panel/main/popup.min.css
9 12101 0.48% 53003 0.02% /bitrix/cache/css/s1/kibet/kernel_socialservices/kernel_socialservices.css
10 11911 0.47% 4235 0.00% /bitrix/themes/.default/sotbit.preloader.style.css
11 11856 0.47% 3123893 1.45% /bitrix/cache/js/s1/kibet/kernel_main/kernel_main.js
12 11565 0.46% 17635 0.01% /bitrix/cache/js/s1/kibet/kernel_socialservices/kernel_socialservices.js
13 11266 0.45% 18827 0.01% /bitrix/cache/js/s1/kibet/kernel_currency/kernel_currency.js
14 10567 0.42% 829465 0.39% /bitrix/cache/css/s1/kibet/template_f9abcdf9bba0945aded3093ff3831264/template_f9abcdf9bba0945aded3093ff3831264.css
15 10054 0.40% 1432239 0.67% /bitrix/cache/js/s1/kibet/template_48f5fc21295e5644ed1b2e4f1611ad24/template_48f5fc21295e5644ed1b2e4f1611ad24.js
16 8429 0.33% 9374 0.00% /bitrix/templates/kibet/images/favicon.ico
17 6930 0.27% 40590 0.02% /bitrix/cache/css/s1/kibet/page_6ffc92195285623f5a37ef4e1e108116/page_6ffc92195285623f5a37ef4e1e108116.css
18 6741 0.27% 731040 0.34% /bitrix/cache/js/s1/kibet/page_272293265f19ce3884452ee820c53819/page_272293265f19ce3884452ee820c53819.js
19 6446 0.26% 9483 0.00% /bitrix/cache/css/s1/kibet/page_b7bb63d87aa6d5666b0446ad58dd5ad4/page_b7bb63d87aa6d5666b0446ad58dd5ad4.css
20 5976 0.24% 369587 0.17% /bitrix/cache/js/s1/kibet/page_b36ef4e752a0c13da82517a32eadb680/page_b36ef4e752a0c13da82517a32eadb680.js
21 5098 0.20% 55952 0.03% /search/
22 4257 0.17% 84455 0.04% /bitrix/admin/sale_order.php
23 3318 0.13% 70404 0.03% /
24 3001 0.12% 420930 0.20% /bitrix/cache/js/s1/kibet/template_99eb21bdf460b59a7792490d8d2573cd/template_99eb21bdf460b59a7792490d8d2573cd.js
25 2985 0.12% 9201 0.00% /bitrix/admin/sale_order_ajax.php
26 2527 0.10% 35219 0.02% /login/registration.php
27 2503 0.10% 186741 0.09% /bitrix/cache/css/s1/kibet/template_a4b70500ea0f26414c851031cf651ef2/template_a4b70500ea0f26414c851031cf651ef2.css
28 2034 0.08% 1954 0.00% /robots.txt
29 1795 0.07% 19225 0.01% /personal/cart/
30 1789 0.07% 215 0.00% /bitrix/components/bitrix/sale.basket.basket.line/ajax.php

10 388856 URL
# URL
1 855 0.03% 14703341 6.83% /bitrix/catalog_export/market_model.php
2 120 0.00% 3145841 1.46% /bitrix/catalog_export/yandex_market.php
3 11856 0.47% 3123893 1.45% /bitrix/cache/js/s1/kibet/kernel_main/kernel_main.js
4 124363 4.93% 3107398 1.44% /catalog/dom_i_interer/
5 10054 0.40% 1432239 0.67% /bitrix/cache/js/s1/kibet/template_48f5fc21295e5644ed1b2e4f1611ad24/template_48f5fc21295e5644ed1b2e4f1611ad24.js
6 10567 0.42% 829465 0.39% /bitrix/cache/css/s1/kibet/template_f9abcdf9bba0945aded3093ff3831264/template_f9abcdf9bba0945aded3093ff3831264.css
7 20 0.00% 807816 0.38% /bitrix/catalog_export/torg_pl.php
8 6741 0.27% 731040 0.34% /bitrix/cache/js/s1/kibet/page_272293265f19ce3884452ee820c53819/page_272293265f19ce3884452ee820c53819.js
9 12369 0.49% 499414 0.23% /bitrix/cache/css/s1/kibet/kernel_main/kernel_main.css
10 3001 0.12% 420930 0.20% /bitrix/cache/js/s1/kibet/template_99eb21bdf460b59a7792490d8d2573cd/template_99eb21bdf460b59a7792490d8d2573cd.js

10 29078
# URL
1 3318 0.13% 1766 3.89% /
2 124363 4.93% 1600 3.53% /catalog/dom_i_interer/
3 1472 0.06% 181 0.40% /catalog/nastennye_klyuchnitsy/
4 944 0.04% 178 0.39% /catalog/kollektsionnye_farforovye_kukly/
5 1115 0.04% 172 0.38% /catalog/shkatulki_dlya_rukodeliya/
6 1589 0.06% 165 0.36% /catalog/statuetki_i_figurki_angelov/
7 1063 0.04% 156 0.34% /catalog/sadovye_figury/
8 397 0.02% 153 0.34% /catalog/sidushki_na_stulya/
9 964 0.04% 143 0.32% /catalog/statuetki_slonov/
10 871 0.03% 122 0.27% /catalog/kompozitsii_iz_iskusstvennykh_tsvetov/

10 29945
# URL
1 3318 0.13% 1471 3.11% /
2 124363 4.93% 1338 2.83% /catalog/dom_i_interer/
3 5098 0.20% 223 0.47% /search/
4 1472 0.06% 178 0.38% /catalog/nastennye_klyuchnitsy/
5 944 0.04% 172 0.36% /catalog/kollektsionnye_farforovye_kukly/
6 1063 0.04% 161 0.34% /catalog/sadovye_figury/
7 1115 0.04% 144 0.30% /catalog/shkatulki_dlya_rukodeliya/
8 397 0.02% 142 0.30% /catalog/sidushki_na_stulya/
9 1795 0.07% 142 0.30% /personal/cart/
10 964 0.04% 139 0.29% /catalog/statuetki_slonov/

30 27430
#
1 91275 3.62% 79777 3.69% 10007815 4.65% 0 0.00% 178.154.238.127
2 67987 2.70% 67693 3.13% 9378435 4.36% 0 0.00% 78.46.56.90
3 62395 2.48% 38839 1.79% 4637238 2.15% 0 0.00% 217.69.137.112
4 56625 2.25% 56515 2.61% 2415857 1.12% 569 1.10% 93.77.201.99
5 54521 2.16% 34266 1.58% 4282904 1.99% 0 0.00% 217.69.133.99
6 53242 2.11% 36548 1.69% 4692757 2.18% 0 0.00% 188.93.56.218
7 18715 0.74% 17974 0.83% 2346628 1.09% 0 0.00% 93.158.141.61
8 17436 0.69% 17403 0.80% 2058008 0.96% 12 0.02% 217.10.38.139
9 17183 0.68% 12613 0.58% 1803148 0.84% 0 0.00% 84.201.163.213
10 16747 0.66% 15916 0.74% 700034 0.33% 18 0.03% 188.170.101.222
11 13764 0.55% 1 0.00% 19894 0.01% 75 0.14% 66.102.9.137
12 13685 0.54% 13667 0.63% 1362281 0.63% 13 0.03% 92.240.129.125
13 13621 0.54% 13617 0.63% 160973 0.07% 3 0.01% 93.81.79.38
14 13365 0.53% 4 0.00% 19320 0.01% 82 0.16% 66.102.9.139
15 13318 0.53% 11499 0.53% 1614270 0.75% 0 0.00% 37.9.69.14
16 11545 0.46% 5756 0.27% 389236 0.18% 460 0.89% 207.46.13.148
17 11459 0.45% 5716 0.26% 383713 0.18% 156 0.30% 40.77.167.84
18 11377 0.45% 3 0.00% 16446 0.01% 84 0.16% 66.102.9.141
19 10976 0.44% 10262 0.47% 108433 0.05% 6 0.01% 94.25.176.161
20 10188 0.40% 9271 0.43% 343180 0.16% 6 0.01% 94.25.176.250
21 9564 0.38% 9339 0.43% 1250421 0.58% 4 0.01% 194.33.79.1
22 9389 0.37% 4674 0.22% 320022 0.15% 106 0.20% 157.55.39.90
23 8657 0.34% 4306 0.20% 297772 0.14% 62 0.12% 40.77.167.133
24 8592 0.34% 4248 0.20% 292228 0.14% 25 0.05% 207.46.13.4
25 8512 0.34% 4195 0.19% 293371 0.14% 18 0.03% 157.55.39.101
26 8506 0.34% 7914 0.37% 143475 0.07% 4 0.01% 94.25.180.83
27 8326 0.33% 8313 0.38% 1080802 0.50% 6 0.01% 81.163.151.40
28 7935 0.31% 7733 0.36% 399060 0.19% 12 0.02% 94.241.200.72
29 7431 0.29% 7010 0.32% 94921 0.04% 4 0.01% 94.25.180.222
30 7384 0.29% 3649 0.17% 251180 0.12% 45 0.09% 157.55.39.188

10 27430
#
1 91275 3.62% 79777 3.69% 10007815 4.65% 0 0.00% 178.154.238.127
2 67987 2.70% 67693 3.13% 9378435 4.36% 0 0.00% 78.46.56.90
3 53242 2.11% 36548 1.69% 4692757 2.18% 0 0.00% 188.93.56.218
4 62395 2.48% 38839 1.79% 4637238 2.15% 0 0.00% 217.69.137.112
5 54521 2.16% 34266 1.58% 4282904 1.99% 0 0.00% 217.69.133.99
6 145 0.01% 145 0.01% 2488027 1.16% 0 0.00% 37.9.69.9
7 56625 2.25% 56515 2.61% 2415857 1.12% 569 1.10% 93.77.201.99
8 18715 0.74% 17974 0.83% 2346628 1.09% 0 0.00% 93.158.141.61
9 17436 0.69% 17403 0.80% 2058008 0.96% 12 0.02% 217.10.38.139
10 107 0.00% 107 0.00% 1934234 0.90% 0 0.00% 95.108.251.129

30 17410
#
1 837331 33.23% - (Direct Request)
2 214355 8.51% http://kibet-shop.ru/
3 41950 1.66% http://kibet-shop.ru/bitrix/cache/css/s1/kibet/template_f9abcdf9bba0945aded3093ff3831264/template_f9abcdf9bba0945aded3093ff3831264.css
4 30478 1.21% http://kibet-shop.ru/catalog/statuetki_i_figurki_angelov/
5 28932 1.15% http://kibet-shop.ru/search/
6 28782 1.14% http://kibet-shop.ru/catalog/nastennye_klyuchnitsy/
7 27144 1.08% http://kibet-shop.ru/catalog/kruzhki_i_chashki/
8 26808 1.06% http://kibet-shop.ru/catalog/statuetki_lyudey/
9 25555 1.01% http://kibet-shop.ru/catalog/kollektsionnye_farforovye_kukly/
10 24484 0.97% http://kibet-shop.ru/catalog/shkatulki_dlya_yuvelirnykh_ukrasheniy/
11 23601 0.94% http://kibet-shop.ru/catalog/kompozitsii_iz_iskusstvennykh_tsvetov/
12 22964 0.91% http://kibet-shop.ru/catalog/sadovye_figury/
13 22080 0.88% http://kibet-shop.ru/catalog/keramicheskie_vazy/
14 21201 0.84% http://kibet-shop.ru/catalog/kashpo_i_podstavki_dlya_tsvetov/
15 20953 0.83% http://kibet-shop.ru/bitrix/admin/sale_order.php
16 18387 0.73% http://kibet-shop.ru/catalog/statuetki_slonov/
17 16916 0.67% http://kibet-shop.ru/catalog/fotoramki_kollazhi/
18 16759 0.67% http://kibet-shop.ru/catalog/dom_i_interer/
19 16406 0.65% http://kibet-shop.ru/catalog/shkatulki_dlya_rukodeliya/
20 14929 0.59% http://kibet-shop.ru/catalog/nastennye_chasy/
21 14856 0.59% http://kibet-shop.ru/catalog/posuda_i_kukhnya/
22 13873 0.55% http://kibet-shop.ru/bitrix/admin/sale_order_view.php
23 13563 0.54% http://kibet-shop.ru/personal/cart/
24 13169 0.52% http://kibet-shop.ru/catalog/steklyannye_i_khrustalnye_vazy/
25 12116 0.48% http://kibet-shop.ru/catalog/statuetki_koshek/
26 12080 0.48% http://kibet-shop.ru/catalog/vazy_dlya_tsvetov_i_dekora/
27 11927 0.47% http://kibet-shop.ru/catalog/panno_na_stenu/
28 11779 0.47% http://kibet-shop.ru/catalog/statuetki_i_figurki/
29 10591 0.42% http://kibet-shop.ru/catalog/sidushki_na_stulya/
30 10186 0.40% http://kibet-shop.ru/catalog/kopilki/

20 1330
#
1 18 1.02% часы настенные d dblt rjktcf
2 17 0.96% kibet-shop.ru
3 16 0.91% магазин кибет
4 11 0.62% сервиз корейская роза купить
5 8 0.45% шахматы
6 6 0.34% маятники на стол
7 6 0.34% статуэтка петуха фарфор купить
8 5 0.28% горшок цветочный садовый ксм-644461
9 5 0.28% кукла фарфоровая estro оптом
10 5 0.28% свадебные фигурки керамические
11 4 0.23% Купить сувенирное оружие
12 4 0.23% блюдо для оливок с вилочкой купить где в москве
13 4 0.23% где купить в зеленограде подарочную книгу родословную
14 4 0.23% купить икону архангела михаила
15 4 0.23% купить фоторамки
16 4 0.23% набор для мини гольфа купить
17 4 0.23% набор для пикника
18 4 0.23% напольный мини бар со скидкой
19 4 0.23% настольные часы штурвал купить в спб
20 4 0.23% светодитдная картина камин

1 1
#
1 2 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% test_user

15 5069
#
1 261961 10.39% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 170074 6.75% Mozilla/5.0 (compatible; TorgMailRuBotImage/0.9; +http://torg.mail.ru/)
3 121469 4.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.A.B.C Safari/525.13
4 108458 4.30% Yandex Market picture robot; http://market.yandex.ru
5 84827 3.37% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 55812 2.21% NetpeakSpiderBot/2.1; +https://netpeaksoftware.com/spider
7 54546 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
8 47332 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
9 46686 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 YaBrowser/17.3.1.840 Yowser/2.
10 46162 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
11 42764 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
12 40442 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
13 35975 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 35807 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 YaBrowser/17.3.1.840 Yowser/2
15 34294 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36


Generated by Webalizer Version 2.23